View on GitHub

Estonian Dynamics Partners

Extensions for Microsoft Dynamics 365 Business Central

Laiendused | Kasutajajuhend | Mis on uut
ENG

Sissetulevad e-dokumendid

Kuidas vastuvõtta e-dokumente Telemalt

Avage loend Sissetulevad e-dokumendid ja käivitage toiming Võta dokumendid Telemast. Uued dokumendid laaditakse Telema severist alla ja salvestatakse loendisse Sissetulevad e-dokumendid.

Salvestage e-dokument BC-i dokumenti

Avage loend Sissetulevad e-dokumendid. Näete e-dokumentide loendit, mis pole veel BC-dokumentidesse salvestatud.

Käivitage toiming Salvesta e-dokumendid BC-i.

Valitud kirjet pakutakse toimingu vaikefiltriks. Kõigi vastuvõetud e-dokumentide salvestamiseks eemaldage filter.

Kui e-dokumendi salvestamine õnnestub, väskendatakse Käsitlemise staatus väärtuseks Salvestatud BC-i ja e-dokument viiakse Käsitletud sissetulevad e-dokumendid juurde.

Kui e-dokumendi salvestamine ebaõnnestub, värskendatakse Käsitlemise staatus olekuks Viga ja Käsitlemise viga sisaldab tõrketeadet (esimesed 250 sümbolit).

Kui valite suvandi Peatu vea korral, peatatakse toiming esimese tõrke korral ja kuvatakse üksikasjalik tõrketeade.

Tüüpilised vead võivad olla järgmised:

Kui ilmnevad probleemid e-dokumentidega, võite kasutada toimingut Vaata dokumendi XML-i mis võimaldab dokumendi avada (veebibrauseris), salvestada ja kontrollida dokumendi sisu.

Kui e-dokumendi probleemi ei saa lahendada, võite e-dokumendi edasise töötlemise tühistada toiminguga Tühista dokument.

Kui on vaja töödelda (salvestada BC-i dokumenti) käsitsi parandatud XML-failiga, kasutage toimingut Loo dokument XML-st. Selle toiminguga luuakse antud XML-faili põhjal uus e-dokument.

Kuidas automatiseerida e-dokumentide vastuvõtmist ja salvestamist BC-ga

Telema EDI-tööde automatiseerimiseks tuleb BC-i rakendusserver seadistada ja käivitada funktsioon Tööjärjekord.

Avage Tööjärjekorra kanded:

Pange paika tööde ajakava Korduvus kiirkaardil.